บทความ

ทำเว็บ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ความสำคัญของเว็บไซต์

ในปัจจุบันเว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความสำคัญซึ่งมีบทบาทอย่างมากใน เรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถนำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งในเรื่องเวลาและระยะทาง ใครๆก็สามารถคลิกเข้ามาเปิดดูได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะนั่งอยู่ส่วนใดๆของโลกก็ตาม ด้วยข้อดีดังกล่าว บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ต่างก็มีความต้องการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่นการโฆษณาขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในเชิงธุรกิจ หรือการใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเว็บไซต์นั้นเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการสนองภาระกิจดังกล่าว

ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากข้อได้เปรียบของเว็บไซต์ที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใน 365 วันโดยไม่มีวันหยุด และประการสำคัญทุกคนในโลกนี้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพียงแต่จะทำอย่างไรจึงจะให้คนจากทุกมุมโลกเข้าถึงได้ และเว็บไซต์ดังกล่าวควรเป็นเว็บไซต์มาตรฐาน ( ไม่ใช่เว็บไซต์แจกฟรีทั่วไป ซึ่งไม่แน่นอนจะถูกปิดเมื่อใดก็ได้ )

ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เว็บไซต์สร้างแบรนด์ได้เช่นกัน คนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และรู้จักสินค้าของท่านมากขึ้น ซึ่งนับวันความสำคัญของเว็บไซต์
ต่อธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์จะเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ เป็นลำดับ ธุรกิจใดไม่มีเว็บไซต์ก็จะเป็นธุรกิจที่ล้าหลัง ตกยุคไปสุดท้ายก็ต้องยุติลง การสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ คือวิถีใหม่ที่ปฏิวัตินวัตกรรมของการทำธุรกิจจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง เพราะมีข้อดีและจุดคุ้มทุนต่างๆที่เหนือกว่าลักษณะรูปแบบเดิมค่อนข้างมาก

ประโยชน์ของการทำเว็บไซต์

1. เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ใช้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด ให้ข้อมูลข่าวสาร และสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจและองค์กร
2. สามารถนำมาใช้เป็นร้านค้าออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้า / บริการ
3. มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก
4. เสียค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าสื่ออื่นๆ แต่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า สามารถอัพเดทข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
5. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสื่อได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เหตุผลที่ต้องทำเว็บไซต์


1. เว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางของการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

สื่อออนไลน์ฟรี เป็นเพียงตัวช่วย ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หลัก จากอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีการเกิดขึ้นมากมายของ Social Media ชนิดต่างๆ และเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคนส่วนใหญ่นิยมสื่อตัวไหน เราก็จะมีการไปสร้างเพื่อโปรโมทสินค้า และบริการของเรา ซึ่งในทางกลับกันเมื่อใดที่หมดความนิยม Social Media ตัวนั้นก็จะปิดตัวกันไป ยกตัวอย่างเช่น

Multiply ที่ช่างภาพนิยมใช้สร้างโปรไฟล์เก็บรูปถ่ายได้ปิดตัว และหันไปทำเว็บขายของแทน หรือ Hi5 ที่ไม่เป็นที่นิยมเพราะคนส่วนใหญ่หันมาเล่น Facebook แทน ทำให้ข้อมูลสินค้า และบริการต่างๆ ที่เราเคยสร้างไว้หายไป ต้องมาสร้างกันใหม่

อีกทั้งเราไม่สามารถเก็บสะสมความสำเร็จได้ จากการที่เคยโปรโมทแล้วมีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก เมื่อ Social Media นั้นๆปิดตัวหรือไม่เป็นที่นิยม ความสำเร็จนั้นก็หายไป แต่ในทางกลับกัน

ถ้าเราใช้ Social Media เป็นเพียงเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของเรา แล้วดึงลูกค้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซด์ ทำให้ลูกค้ารู้จักที่อยู่ของร้านค้าบนโลกออนไลน์ของเราแล้ว ต่อไปเมื่อจะซื้อสินค้า และบริการเขาก็เข้ามาที่เว็บไซด์เราโดยตรง เป็นการสะสมลูกค้า และความสำเร็จที่เราอุตสาหะลงทุน ลงแรงลงไป

ต่อไปไม่ว่า Social Media ตัวไหนจะไปก็ไม่กระทบกับธุรกิจของเรา หาก Social Media กำลังเป็นที่นิยม เราก็จะใช้มันเป็นช่องทางโปรโมทธุรกิจของเรา และสะสมลูกค้าผ่านเว็บไซด์ของเราเอง


2. เว็บไซต์ สามารถออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการ กับธุรกิจของเรา

ธุรกิจแต่ละประเภทย่อมต้องการเว็บไซด์ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการใช้งาน เช่น

เว็บขายสินค้าหลากหลายชนิด ก็ต้องการระบบโพสต์ขายสินค้า และระบบจ่ายเงินที่สะดวกปลอดภัย หาสินค้าง่าย มีภาพสินค้าให้ลูกค้าเลือกดูประกอบการตัดสินใจได้ชัดเจนทุกมุมมอง ช่วยกระตุ้นลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นหลายเท่าตัว

เว็บบริษัทก็ต้องการภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน เป็นต้น

การออกแบบเว็บไซต์ ก็เหมือนการสร้างตึกสำนักงาน หรือร้านค้า ต้องออกแบบให้สะดวกสวยงามตามความต้องการของเจ้าของ และสะดวกในการซื้อของลูกค้า ซึ่งของฟรีย่อมไม่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นได้


3. เว็บไซต์ เป็นประโยชน์อย่างมากในธุรกิจ ซึ่งหัวข้อใหญ่ๆ มีดังนี้

– เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันที่เท่าเทียมกับคู่แข่ง (ไม่ว่าคู่แข่งจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน เพราะในโลกออนไลน์ ขนาดก็ไม่สำคัญอีกต่อไป)
– สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจ และลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์โดยมีกลุ่มลูกค้ากว้างมาก
– ทำงานให้คุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน โดยสร้างยอดขายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
– ตอบคำถามลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องรับโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ฝ่ายขาย       โทร. 081 950 9969
ฝ่ายดูแลลูกค้า  โทร. 081 950 9969
ฝ่ายเทคนิค     โทร. 089 829 2855
อีเมล์          info@makewebresponsive.com
เฟสบุ๊ค        FB:makewebresponsive