ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการจัดทำเว็บไซต์

01
ทางลูกค้าส่งความต้องการในการจัดทำเว็บไซต์ ให้ทางทีมงานทางอีเมล์ info@makewebresponsive.com หรือ ส่งแจ้งเข้ามาที่ฟอร์ม คลิกแจ้งข้อมูลในการจัดทำ ทางทีมงานจะส่งใบเสนอราคาตามรายละเอียดของลูกค้าที่ส่งมา
02
ตกลงราคาและสรุปขอบเขตของงาน รับเงินมัดจำ 40% - 50% ของราคางาน พร้อมออกบิลให้ลูกค้า
03
ลูกค้าตั้งชื่อเว็บไซต์ และกำหนดรูปแบบเว็บไซต์ หน้าตา สีสัน โครงสร้าง เพื่อใช้ในขั้นตอนการออกแบบให้รวดเร็ว และตรงความต้องการมากที่สุด
04
ทางทีมงานออกแบบเดโมงานเป็นรูปภาพและส่งให้ลูกค้าดู ลูกค้าสามารถสั่งแจ้งแก้ไขแต่ละส่วนของงาน ลูกค้าส่งรายละเอียดข้อมูลที่จะลงในตัวเว็บทั้งหมด ให้กับทางทีมงานเพื่อนำไปใช้กับหน้าเว็บจริง
05
เมื่อเสร็จสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้ในเดโมแล้ว (หากลูกค้าส่งข้อมูลให้ครบแล้ว ทีมงานจะนำข้อมูลเหล่านั้นใส่เข้าไปในเว็บ แต่หากยังส่งให้ไม่ครบสามารถส่งข้อมูลให้ภายหลังได้) ลูกค้าเช็คงานและทดสอบเว็บไซต์ผ่านหน้าเว็บจริงที่อัพโหลดขึ้น Server แล้ว ปิดงาน พร้อมรับเงินมัดจำ 50% - 60% งวดที่เหลือ

ติดต่อเรา

ฝ่ายขาย       โทร. 081 950 9969
ฝ่ายดูแลลูกค้า  โทร. 081 950 9969
ฝ่ายเทคนิค     โทร. 089 829 2855
อีเมล์          info@makewebresponsive.com
เฟสบุ๊ค        FB:makewebresponsive